3AC全塑鋼快速接頭

 全塑鋼快速接頭

優點:超輕量、耐磨損、耐腐蝕、單手快脫、不傷工作表面

全塑鋼材質,保證台灣製造,非塑膠+劣質鋼料

尺寸:膠管 20SH / 30SH / 40SH外牙 20SM /30SM /40SM內牙 20SF /30SF /40SF,

               PU 20SP /30SP /40SP